Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Mondd el véleményed, tapasztalatod a Zöldkártya fórumon
részletek »

Zöldkártya fórum

Írd le véleményed, tapasztalataid a(z) Zöldkártya fórumon. Kérdezz bátran másoktól! Kellemes fórumozást kívánunk!

Fórum

Itt vagy: zoldkartya.tlap.hu » Zöldkártya fórum
Keresett kifejezés
Keresés
Motorhome2009.07.17. 22:51 | Válaszolok | #10923
Motorhome

Megszűnik a zöldkártya
2009. 07. 17. 17:25:12
Magyarországon is megszűnik a zöldkártya januártól. A módosítás szerint kettő-kettő és fél éves átállási ideje van a mintegy 1500 szerviznek, hogy vagy felfejlessze magát műszaki vizsgaállomássá, ami kb. 10-15 millió forintos pluszkiadást jelent szervizenként, vagy marad kis szerviz, de akkor jelentős ügyfélkörtől esik el. A zöldkártya-készítés egyébként jó üzlet, mert egy műszaki vizsgáztatás ideje alatt ebből 15 is elvégezhető, átlagban 6000 Ft per autó áron.
Január elsejétől a zöldkártya fokozatosan beépül a műszaki vizsgáztatásba. Ezzel a kisebb szervizek ügyfeleket veszíthetnek.Az országban kb. 1500 olyan kisebb műhely van, ahol környezetvédelmi mérést igen, de műszaki vizsgáztatást nem tudnak végezni.Egy műszaki vizsgáztató állomás kiépítéséhez sok minden kell. Nagyobb a helyigénye, új eszközöket kell vásárolni, új, szakképzett dolgozókat kell felvenni, és új minősítési szabályoknak is meg kell felelni. A szakhatóság szerint a változtatásra szükség van„Nem tehettük meg, hogy nem lépjük meg, mert egyszerűen rendszeridegenné vált, hogy két eljárás, két díjért, két külön helyen” – mondta Lovasi Károly Róbert, a Nemzeti Közlekedési Hatóság elnökhelyettese.


Az autósok jól járnak, gyorsabb lesz az ügyintézés, egy helyen egyszerre mindent el lehet végezni, ráadásul az eddigi 20 ezres műszaki vizsga ára 17 ezerre csökken, amiben a környezetvédelmi vizsgálat is benne van.Az átállás a tervek szerint kettő-kettő és fél évig tart, amíg a műszaki vizsga és a zöldkártya érvényességi ideje összehangolódik. Ezalatt a kisebb cégek még végezhetnek környezetvédelmi méréseket, és a rendszámra ragasztott érvényességi matrica is megmarad. A zöldkártya papír viszont megszűnik január elsejétől.

Motorhome - Előzmények2009.06.18. 23:19 | Válaszolok | #10692
Motorhome

A zöldkártyárólIgazolólap és plakettA "MEGFELEL" minősítéssel befejeződő környezetvédelmi felülvizsgálat esetén a tanúsítványadó a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága nevében, a "Közlekedési Felügyelet", a későbbiekben "Nemzeti Közlekedési Hatóság" feliratú, kör alakú, szárazbélyegzővel ellátott, a motor üzemmódjától (Otto- vagy dízelmotoros) függő tartalmú, rendszeres környezetvédelmi felülvizsgálat igazolólapot állít ki (az Igazolólap mérete 70x100 mm)

A jármű sikeres környezetvédelmi vizsgálatának tanúsítására - az igazolólap mellett - a plakett (öntapadós matrica) szolgál. A hátsó rendszámtáblára rögzített öntapadós matrica jelzi a gépkocsi környezetvédelmi tulajdonságának és a környezetvédelmi felülvizsgálat érvényességének idejét.

IgazolólapFontos tudni, hogy a gépkocsi az első hazai, illetve ismételt forgalomba helyezése, típusazonos motorcsere, valamint hatósági alvázszámmal való ellátása napjától számított 15 nap elteltével a közúti forgalomban csak érvényes igazolólappal vehet részt.

Az igazolólap hatósági engedélynek minősül. A rendőrhatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága jogosult az igazolólapot közúti forgalomban ellenőrizni. Rendellenesség esetén - a tapasztaltak súlyához igazodva - a figyelmeztetéstől a soron kívüli környezetvédelmi vizsgálatra kötelezésen át, az igazolólap érvényességének korlátozására, illetve a plakettnak a rendszámtábláról történő eltávolítására kerülhet sor . Ha a környezetvédelmi vizsgálatra berendelt gépkocsival tulajdonosa (üzemben tartója) az igazolólap érvényességi idejére kijelölt időpontig felülvizsgáló szervezetnél nem tud megjelenni, akkor a határidőn túl már csak úgy viheti járművét ellenőrzésre, hogy egy útra szóló útvonalengedélyt kér.

A rendőrhatóság és a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága az igazolólapot csak akkor veheti el az ellenőrzés során, ha az igazolólap hamisításának gyanúja felmerül. Ilyenkor a tények tisztázásáig a kapott átvételi elismervény (vagy a bevonásról szóló határozat) pótolja az igazolólapot.

PlakettA plakett zöld vagy sárga színe a gépkocsi környezetvédelmi tulajdonságának jelzésére szolgál. Zöld színű plakettet kapnak a korszerű, környezetbarát gépkocsik, sárgát pedig a csökkentett szennyezésű gépkocsik, a hagyományos benzinmotoros gépkocsik, a hagyományos kétütemű és dízelmotoros gépkocsik. A plakettet a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága kizárólag a felülvizsgáló szervezeteknek - beleértve a fegyveres testületek és titkosszolgálatok felülvizsgáló szervezeteit - szín és darabszám szerint adja át. A kapott címkékről szín és darabszám szerint - a felhelyezettekről és a maradékról egyaránt - naprakész nyilvántartást kell vezetni, illetve meghatározott időközönként a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságának benyújtani.

Ki jogosult zöldkártya kiállítására? A környezetvédelmi felülvizsgálatot a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága által kijelölt, a felülvizsgálat végzésére feljogosított gépjárműfenntartó gazdálkodó szervezet végezheti, ha:

megfelel a gépjárműfenntartó szervezetre vonatkozó külön jogszabályban meghatározott feltételeknek,
rendelkezik a gépkocsi kategória környezetvédelmi felülvizsgálatához szükséges, a gyártó vagy a vezérképviselet, illetve meghatározott vizsgálati célra alkalmas eszközökkel és technológiákkal, illetve a hozzájuk tartozó adatokkal és technológiai információkkal, a tevékenységhez szükséges gyári adatokkal vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális Központi Hivatala által jóváhagyott adatbázisok egyikével,
rendelkezik a környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére feljogosított tanúsítványadóval, és a tanúsítványadó 2005. július 1-je után a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága felszólítása alapján részt vesz a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális Központi Hivatala által felhatalmazott szervezet által végzett, a vizsgálandó gépkocsi kategória mindenkori technikai színvonalának megfelelő képzésen és sikeres vizsgát tesz, illetve a továbbképzést a későbbiekben háromévenként megismétli,
2005. december 31. után rendelkezik a "Rendszeres Környezetvédelmi Felülvizsgálatra Alkalmas" minősítésű gázelemző és/vagy füstölésmérő mérőműszer, illetve mérőrendszer (a továbbiakban: RKFA rendszer), illetve mérőrendszerrel. A közlekedési hatóság a felülvizsgáló hely által legkésőbb 2006. március 14-ig benyújtott kérelme alapján határozattal 2005. december 31-e utáni, de 2006. június 1-jénél nem későbbi időpontot állapít meg az RKFA műszerrel való rendelkezésre, amennyiben a felülvizsgáló hely igazolja, hogy önhibáján kívüli okból nem teljesítette a 2005. december 31-i határidőt. Igazolásként el kell fogadni az RKFA műszer szállítására 2005-ben megkötött szerződésben megjelölt műszergyártónak vagy forgalmazónak a nyilatkozatát, hogy nem tudta teljesíteni a szerződést 2005. december 31-ig, és azt a módosított időpontot, amelyre az RKFA műszer telepítését, beüzemelését vállalja. A közlekedési hatóság indokolatlanul hosszú szállítási határidő esetén a műszergyártó, illetve forgalmazó által megjelölttől eltérő időpontot is meghatározhat.
Új gépkocsi forgalomba helyezéseA jármű első hazai forgalomba helyezése a magyar hatósági engedély és jelzés kiadásával, valamint a jármű nyilvántartásba vételével valósul meg. Környezetvédelmi felülvizsgálat szempontjából az új gépkocsi márkaszervizben történő értékesítéséhez kedvezmények fűződnek. Mérések elvégzése nélkül is megfelelőnek minősíthető az új autó, és kiadható a környezetvédelmi igazolólap és a plakett, ha jellemzői megfelelnek a gyártó által meghatározott valamennyi átadási, műszaki és minőségi követelménynek.

Használt gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálataAz átlagos séma szerint az autót a szakszervizben újonnan üzembe helyezik, majd a környezetvédelmi felülvizsgálat szempontjából azokat a szabályokat kell alkalmazni, amelyek a soron következő vizsgálati rendet állapítják meg. Bár a korábbi gyakorlathoz képest már korántsem olyan tipikus, de még mindig nem elhanyagolható azoknak az autóknak a száma, amelyek használtan kerülnek az országba, és ezeknél természetesen nem alkalmazható az új autóknak biztosított kedvezményes eljárás.

Ezen kívül is előfordulnak még olyan esetek, amikor az autót soron kívüli vizsgálatnak kell alávetni:

A külföldről behozott autók környezetvédelmi felülvizsgálata a hatósági engedélyek kiadásának egyik feltétele. Az így "honosított" gépjármű következő felülvizsgálata már az általános szabályok szerint számítandó
A gépkocsi kipufogógázának szennyezőanyag-tartalmát a közúti forgalomban és a telephelyi ellenőrzés során a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága kontrollálja. Ha a dízelmotoros gépkocsi füstölése olyan mértékű, hogy vélelmezhető, hogy a kipufogógáz szennyezőanyag-tartalma az előírtnál magasabb, akkor a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága eljárása során, illetve a rendőrhatóság jelzése alapján a gépkocsit 15 napos határidővel a környezetvédelmi jellemzők ellenőrzésére berendeli. A zavarjelző (MIL) lámpa járó motor mellett hibát jelez, 2005. december 31-ig az ellenőrzést végző az Igazolólap "Érvényesség korlátozása" rovatába, amennyiben az még üres, "MIL" bejegyzést tesz. 2006. január 1-jétől, illetve ha az igazolólapon már szerepel MIL bejegyzés, akkor elrendelik a soron kívüli ellenőrzést.
Ha a gépkocsi a közúti vagy a telephelyi ellenőrzés, illetőleg az időszakos vizsgálat alkalmával végzett műszeres mérés szerint a gépkocsitípusra a 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendeletben meghatározott megengedhető legmagasabb mértéknél többet szennyez, a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága a helyszínen az igazolólap érvényességét 15 napra korlátozza, és a plakettet a rendszámtábláról eltávolítja.

Ha a dízelmotoros gépkocsi a 7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet szerint megengedhető legmagasabb érték kétszeresénél több füstöt bocsát ki, a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága a helyszínen

az igazolólap érvényességét 5 munkanapra korlátozza, és
a plakettet a rendszámtábláról eltávolítja, valamint
a gépkocsit a környezetvédelmi jellemzők ellenőrzésére berendeli
A felülvizsgálat gyakoriságaA felülvizsgálat gyakorisága több szempont figyelembe vételével állapítható meg. Egyes esetekben kizárólag a gépjárművet meghajtó motor fajtáját kell vizsgálni, máskor vizsgálni kell, hogy az első forgalomba helyezés óta mennyi idő telt el, illetve mérvadó, hogy használják-e a járművet áru- vagy személyszállításra, illetve mentésre.

Meddig érvényes a zöldkártya?A soron következő környezetvédelmi felülvizsgálat esedékessége - a korábbi ellenőrzéshez képest - az igazoló lap és a plakett érvényességi határidejétől függ, és ezen érvényességi határidőn belül kell elvégeztetni a következő vizsgálatot. Az érvényességi idő:

hagyományos Otto-motoros, szabályozatlan keverékképzésű katalizátoros gépkocsi, valamint a b) és c) pont hatálya alá nem tartozó dízelmotoros gépkocsi esetében egy év;
szabályozott keverékképzésű, katalizátoros gépkocsi -, és legalább az ENSZ EGB 83.02./C, illetve 49.02./B vagy az azoknál szigorúbb, továbbá az azokkal külön jogszabály szerint egyenértékű előírásokat kielégítő dízelmotoros gépkocsi esetében - a közúti közlekedési szolgáltatásokhoz használt gépkocsi kivételével - a gépkocsi első használatbavételének évét követő

6 naptári éven belül két év,
6 naptári éven túl egy év;
a közúti közlekedési szolgáltatásokhoz használt szabályozott keverékképzésű, katalizátoros-, és legalább az ENSZ EGB 83.02./C, illetve 49.02./B vagy az azoknál szigorúbb, továbbá az azokkal külön jogszabály szerint egyenértékű előírásokat kielégítő dízelmotoros gépkocsi a gépkocsi első használatbavételének évét követő

4 naptári éven belül két év,
4 naptári éven túl egy év;
egyéb üzemű gépkocsi esetében a beépített belső égésű motor, a használati mód és az első használatbavétel évét követően eltelt idő, az 1-3. pontok alapján meghatározva.
Mit vizsgálnak a környezetvédelmi vizsgálat során?A gépkocsi környezetvédelmi felülvizsgálata során a kipufogógáz szennyezőanyag tartalmát vizsgálják, amelynek megengedett legnagyobb mértékét, valamint a szabályozott keverékképzésű motorok légviszonyára vonatkozó követelményt a gyártó az általa kibocsátott műszaki dokumentációban (javítási kézikönyv, vizsgálati, beállítási utasítás stb.) rögzíti. A dízelmotoros járművek esetében a gyártó által előírt füstölési érték az ENSZ EGB 24. számú előírás, illetve azzal külön jogszabály szerint egyenértékű előírások szerint a füstölés alapján történő jóváhagyást jelző táblán feltüntetett adat.

A gyártó által kibocsátott dokumentációban szereplő adatok helyett alkalmazható a korábbi Közlekedési Főfelügyelet, most Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális Központi Hivatala által elfogadott kiadványokban, adatbázisokban az adott típusra (változatra, kivitelre) megadott érték. A Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális Központi Hivatala a jóváhagyott adatforrások listáját évente közzéteszi a GKM hivatalos lapjában.

Az 1969. július 1-je előtt gyártott négyütemű Otto-rendszerű motorral meghajtott gépkocsit a motor normális működése mellett elérhető legalacsonyabb kibocsátási szintre kell beszabályozni, és az és az így elért értékkel megfelelőnek kell minősíteni.

Speciális szabály vonatkozik a közúti forgalomban részt vevő, verseny céljára kialakított gépkocsikra. Ezeknél a járműveknél a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága engedélyezési eljárás keretében határozatban állapítja meg a motor beállítási adatait és a megengedett kibocsátási értékeket. Az engedélyező határozatot a versenygépkönyvvel együtt kell tartani.

Igazolólap vagy plakett megsérülése, elvesztéseHa a plakett megsérült vagy azt jogosulatlanul eltávolították, a gépkocsi tulajdonosa, illetve üzembentartója azt köteles 15 napon belül pótolni.

Az igazolólap vagy a plakett megsérülése, rongálódása, a plakett jogosulatlan eltávolítása esetén, valamint a gépkocsi hatósági alvázszámmal történt ellátása esetén a régi, érvényes, de még olvasható igazolólap adatai alapján - az érvényességi idő meghagyásával - bármely felülvizsgáló szervezet vagy a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága az eredeti igazolólap elvétele mellett, mérés nélkül új igazolólapot ad ki és új plakettet helyez fel.

A rendszám jogszerű megváltozása esetén:

amennyiben a gépkocsi igazolólapján a gépkocsi alvázszáma szerepel, az igazolólap a rajta feltüntetett időpontig továbbra is érvényes,
ha az igazolólapon a gépkocsi alvázszáma nem szerepel, a Nemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatósága az érvényes igazolólap érvényességi idejének változatlanul hagyásával új igazolólapot ad ki és plakettet helyez fel
Az elveszett, eltulajdonított vagy megsemmisült igazolólap helyett másolat nem állítható ki, és csak úgy pótolható, ha az érintett újabb felülvizsgálatot végeztet.

Forrás: Magyarország.huA zöldkártya díjaTípus Bruttó ár
Hagyományos Diesel gépjármű 1 év* 6 580 Ft
Hagyományos Otto-motoros gépjármű 1 év* 5 730 Ft
Egyéb katalizátoros gépjármű 1 év* 6 580 Ft
szabályozott katalizátoros gépjármű
0-6 éves korig 2 év
6 év felett 1 év 7 280 Ft
elektromosan szabályzott befecskendezésű Diesel-motoros személygépkocsi és kisteherautó, Otto-motoros személygépkocsi, amelyhez célműszer szükséges,
0-6 éves korig 2 év,
6 év felett 1 év 9 680 Ft
elektronikusan szabályozott befecskendezésű Diesel-motoros tehergépkocsi, vontató és autóbusz
(megengedett legnagyobb össztömeg > 3500 kg) 12 780 Ft
* katalizátorral szerelt Diesel-motorok esetében 4 éves korig 2 év

tlap.hu2009.05.15. 12:10 | Válaszolok | #10091
tlap.hu

Üdvözlünk a(z) zoldkartya.tlap.hu fórumán!

Új hozzászólás küldés

*
Neved
*
Üzeneted
15000 karaktert írhatsz még
Kép
(.jpg, .gif, .png formátum)
Küldés
Tuti menü